Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

Søknadsfrist:
15. juli 2023 23:59
Målgruppe:
Reinbeitedistrikter
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Reinbeitedistrikter

Reinbeitedistrikter kan søke om distriktstilskudd og tilskudd til beredskapsfond for driftsåret 2022/2023.

Publisert 17.02.2023

Det er bare mulig å søke på papirskjema. Send søknaden med vedlegg og rapporteringsskjemaet til Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø, eller på e-post sfnopost@statsforvalteren.no 

For å få tilskudd må reinbeitedistriktet:

  • være i drift
  • ha revisorgodkjent regnskap for foregående år
  • ha en vedtatt distriktsplan og sendt siste oppdatert versjon til Statsforvalteren
  • avsette minst 5000 kr av tilskuddet til deres beredskapsfond
  • rapportere avsetning og bruk av siste driftsårs distriktstilskudd på særskilt rapporteringsskjema

Reinbeitedistriktet anses for å være i drift når det har et distriktsstyre, en distriktskasse og et reindriftsfond, samt avholder årsmøter hvert år og sender årsmelding til Statsforvalteren.

Pengene blir utbetalt av Landbruksdirektoratet. 

Søknadsfrist:
15. juli 2023 23:59
Målgruppe:
Reinbeitedistrikter
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Reinbeitedistrikter