Søk midler i klima- og miljøprogrammet 2023

Søknadsfrist:
24. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl.
Ansvarlig:
Åsa Hellem
Kyr på beite
Kyr på beite Foto: Fylkesmannen i Nordland.

Statsforvalteren har 400 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet i jordbruket 2023. Programmet omhandler fem kategorier; klimatilpasning, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensning til vann, jord og luft.

Publisert 14.02.2023

Søknad må sendes via Altinn. Det er viktig at den som søker har nødvendig tilgang på vegne av sin organisasjon.

For mer informasjon se dokumentet i høgre marg. 

Søknadsfrist:
24. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl.
Ansvarlig:
Åsa Hellem