Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
5. mars 2023
Målgruppe:
Personer og grupper med rusmiddelrelaterte problemer og pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner

Det er nå åpnet for søknad om tilskudd for kommunalt rusarbeid. Samlet er bevilgningen i 2023 på 200 millioner kroner og søknadsfrist er 5. mars.

Publisert 24.01.2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedre livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusrelaterte problemer og deres pårørende.

Søknadsskjema finner du her

Målsetning

Tilskuddsordningen har som målsetning å styrke bruker- og pårørendemedvirking samt bidra til å etablere oppsøkende virksomhet – særlig rettet mot barn og unge.

Dette er punkter som er viktig for utviklingen av forebyggende og helsefremmede innsats og gode tjenestetilbud i kommunene. 

Ordningen sees i sammenheng med regjeringens øvrige satsninger på velferdsfeltet:

Hvem kan søke

Kommuner kan søke om tilskudd, men søknaden kan utarbeides i samarbeid med samarbeidspartnere som bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester.

Kommunen er økonomisk og administrativt ansvarlig.

Ved tildeling av tilskudd gjøres følgende prioriteringer:

  • Små kommuner og kommuner med særsklit behov for å styrke tilbudet til målgruppen. Det oppfordres til interkommunalt samarbeid
  • Tilbud som dokumenterer høy grad av bruker- og pårørendemedvirkning
  • Tilbud som dokumenterer oppsøkende arbeid og lett tilgjengelige tilbud
  • Tilbud som dokumenterer samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester.

Søknadsskjema finner du her

Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettsider

Hjelp til søknadsskjema

Trenger dere teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet, ta kontakt på hjelp@statsforvalteren.no.

Lurer dere på noe knyttet til utlysning og regelverk for ordningen, finner dere kontaktpersoner for tilskuddsordningen til høyre.

Søknad om tilskudd sendes til Statsforvalteren i Nordland.

Søknadsfrist:
5. mars 2023
Målgruppe:
Personer og grupper med rusmiddelrelaterte problemer og pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner