Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Søknadsfrist:
15. mars 2023
Målgruppe:
Pårørende med krevende omsorgsoppgaver
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2023

Ordningen har i år fått nytt regelverk og utvidet økonomisk ramme på 19.2 millioner kroner. Søknadsfrist er 15. mars.

Publisert 07.02.2023

Nytt regelverk og økning med 10 millioner kroner er en del av den kommende opptrappingsplanen for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet.

Mål for ordningen

Hensikten med tilskuddsordningen er å bedre pårørendes situasjon gjennom å styrke pårørendearbeid på individ, - tjeneste- og systemnivå. 

Før du søker

Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester». Skal du signere skjemaet kreves rollen «Begrenset signeringsrettighet». Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Søk og rapporter på tilskudd her (Helsedirektoratet)

Det er kun kommuner som kan søke på tilskuddsordningen. Søker kan velge å utvikle tiltak i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige aktører, offentlige tjenester mm. Ved samarbeid skal kommunen stå økonomisk og administrativt ansvarlig.

Tildelingskriterier

Tildeling av midler avgjøres ved en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. 

Det gis tilskudd til tiltak som vil bidra til måloppnålese for ordningen, for eksempel gjennom:

  • Tidlig identifisering av pårørende 
  • Informasjonstiltak og veiledning om rettigheter, muligheter og hjelpetilbud 
  • Kompetanseheving og kunnskapsdeling på tjeneste- og systemnivå 
  • Utvikling av veilednings- og avlastningstjenester
  • Utvikle lokale planer og etablering av kommunale system for strategisk pårørendearbeid
  • Tiltak i kommunene må etableres ut fra lokale forhold.

Utfyllende informasjon om tilskuddsordningen, innhold i søknad og rapportering får du her på helsedirektoratets nettsider.

Søknadsfrist:
15. mars 2023
Målgruppe:
Pårørende med krevende omsorgsoppgaver
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2023