Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23:59
Målgruppe:
Avløserlag/landbrukstjenester
Ansvarlig:
Statssforvaltningen
Hvem kan søke:
Avløserlag som er godkjent av Statsforvalteren
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23:59

Tilskuddet skal bidra til å sikre at foretak med husdyr- og planteproduksjon får tilgang til kvalifisert hjelp til avløsning ved sykdom og i krisesituasjoner.

Publisert 13.01.2023

Hvem kan søke?

Avløserlag kan søke om tilskudd. Dette er en organisasjon som har som formål å organisere og administrere avløsning innenfor et geografisk område, og som har åpent medlemsskap for alle jordbruksforetak i området som har rett på avløsertilskudd. Avløserlaget må være godkjent av statsforvalteren, og være organisert med eget styre og vedtekter.

Avløserlag som mottar tilskudd til landbruksvikarvirksomhet plikter å ha tilstrekkelig landbruksvikarberedskap tilgjengelig innenfor sitt geografiske område.

Søknad og rapport sendes via Altinn innen 1. februar

Avløserlag og landbrukstjenester som vil søke om tilskudd for 2023 må bruke elektronisk søknadsskjema som finnes på www.altinn.no. Det skal rapporteres om bruken av tilskuddet i 2022 på samme skjema.

Søknadsfristen er 1. februar.

Statsforvalteren fordeler tilskudd etter søknadsfristen

Statsforvalteren i Nordland fordeler tilskudd etter søknadsfristen. Vi har en målsetting om å sende ut vedtak før påske.

I fordelingen av tilskudd mellom avløserlagene/landbrukstjenestene vil husdyrtetthet, reiseavstander og topografi, samt eventuelle endringer i avløserlagenes geografiske ansvarsområder veie tungt. Opplysningene om landbruksvikarvirksomheten forrige og tidligere år, som utgifter og inntekter og hvor mange foretak som fikk avløsning fra landbruksvikaren, skal også tillegges vekt.

Tilskudd per årsverk er kr 294 400, som  er fastsatt i jordbruksavtalen. 

Regelverk

Ordningen forvaltes etter forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd saksbehandlingsregler som finnes på Landbruksdirektoratets nettside.

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23:59
Målgruppe:
Avløserlag/landbrukstjenester
Ansvarlig:
Statssforvaltningen
Hvem kan søke:
Avløserlag som er godkjent av Statsforvalteren
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23:59