Tilskudd til vilttiltak

Søknadsfrist:
15. januar 2023 23:59
Målgruppe:
Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Hvem kan søke:
Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner

Statsforvalteren tildeler årlig midler til vilttiltak til ikke høstbare arter, mens regionale midler til høstbare arter forvaltes av fylkeskommunen.

Publisert 19.12.2022

Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak.

Søknader om ikke høstbare viltarter samt grågås og kortnebbgås skal adreseres til Statsforvalteren i det fylket der tiltaket skal gjennomføres.  Søknader om høstbare viltarter, grågås og kortnebbgås, skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket der tiltaket skal gjennomføres.

Tiltak innenfor en enkelt kommune skal omsøkes på det kommunale viltfond i berørt kommune. Søknader fra sentralorgan i landsdekkende organisasjon, og/eller at tiltaket er av nasjonal karakter adresseres til Miljødirektoratet.

Merk at dersom en sentral organisasjon ønsker å sende regional/lokal søknad, så må det ikke hakes av for at de er en sentral organisasjon. Da havner søknaden automatisk til Miljødirektoratet. Tilsvarende er om tiltaket hakes av for å være et nasjonalt tiltak, så går søknaden også automatisk til Miljødirektoratet.

Søknad leveres i miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Søknadsfrist:
15. januar 2023 23:59
Målgruppe:
Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Hvem kan søke:
Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner