Tilskudd for tiltak mot marin forsøpling 2023

Søknadsfrist:
22. januar 2023 23:59
Målgruppe:
Aktører som engasjerer seg mot marin forsøpling
Ansvarlig:
Senter mot marin forsøpling
Hvem kan søke:
Alle

Aktører som engasjerer seg mot marin forsøpling kan søke om tilskuddsmidler fra Marfos tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Søknadsskjemaet er åpent fra 2. - 22. januar 2023. 

Publisert 05.01.2023

I år er størrelsen på tilskuddsordningen 30 millioner kroner. Midlene tildeles i midten av mars. Mer informasjon om ordningen kan man lese på Marfo (Senter mot marin forsøpling) sine hjemmesider: Tilskuddsordningen for opprydding og forebygging av marin forsøpling | Senter mot marin forsøpling (marfo.no)

Søknadsfrist:
22. januar 2023 23:59
Målgruppe:
Aktører som engasjerer seg mot marin forsøpling
Ansvarlig:
Senter mot marin forsøpling
Hvem kan søke:
Alle

Kontaktpersoner