Beredskapssamling i Rovaniemi

Beredskap- og kommunikasjonsmedarbeidere  i High North Cooperation samlet i Rovaniemi i Finland.
Beredskap- og kommunikasjonsmedarbeidere i High North Cooperation samlet i Rovaniemi i Finland. Foto: Anne Leinonen.

Det nordiske sivile beredskapsnettverket High North Cooperation var nylig samlet i Rovaniemi i Finland.

Publisert 15.05.2024

Hensikten med nettverket er å styrke og utvide det regionale samarbeidet innenfor området sivil beredskap på tvers av landegrensene i de nordligste regionene i Norge, Sverige og Finland.

Dette gjøres gjennom å ha et felles rammeverk for samarbeid, lære og dele kunnskap med hverandre og gjennomføre felles øvelser, for å nevne noe. 

Beredskap og kommunikasjon

Det to dager lange møte i Rovaniemi 29.-30. april samlet beredskap- og kommunikasjonsmedarbeidere fra statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark og de regionale forvaltningsorganene i Nord-Finland og Lappland i Finland, og Norrbotten og Västerbottens län i Sverige.

Fra Statsforvalteren i Nordland deltok fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru og kommunikasjonssjef Wigdis Korsvik.

Tettere samarbeid

Nettverket møtes jevnlig, både digitalt og fysisk.

- Vårt sivile beredskapssamarbeid blir tettere og dypere, sa direktør Joni Henttu fra Lapplands länsstyre som var vertskap for vårens samling i Rovaniemi.

Dette var første møte etter at Sverige også ble medlem av NATO.

Fylkesberedskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbru mener også at Sverige og Finland sin inntreden i NATO markerer et skifte i sikkerhetspolitikken i nord.

- Dette gjør at samarbeid på tvers av grensene på regionalt nivå er blitt langt viktigere. Den sivile delen av totalforsvaret i Norge, Sverige og Finland må samarbeide tettere sammen i alle sektorene for å bygge sterke samfunn.

Det er derfor avgjørende at vi som sitter med det regionale samordningsansvaret samarbeider tett i årene fremover.

- Det er ikke bare det sikkerhetspolitiske aspektet som krever samarbeid. Klimaendringer, migrasjon og smittsomme sykdommer er eksempler på hendelser som utfordrer oss over grensene, sier Jordbru.

Videreutvikling

Nettverket ble etablert i august 2016 og regionene i de tre landene veksler på å ha lederansvaret.

I 2025 er det Statsforvalteren i Nordland som får ansvaret for å kalle inn til felles møter og sørge for at samarbeidet videreutvikles.

- I år utvikler vi en handlingsplan for de kommende årene. Det blir vårt ansvar å sørge for fremdrift på de punktene vi anser som viktigst å jobbe med, sier fylkesberedskapssjefen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner