Øvelse skal styrke sikkerheten i nord

Nordland, Troms og Finnmark samt Västerbotten, Norrbotten, Lapland og Nord-Finland inngår i samarbeidet for bedre sikkerhet på tvers av landegrensene i nord.

Krigen i Ukraina, Russlands forhold til NATO og klimaendringene har vært på agenda når representanter fra Norge, Sverige, Finland og USA møttes i Kiruna denne uken.

Publisert 14.09.2023

Den endrede globale situasjonen fører med seg nye utfordringer for oss i nord. For å få mulighet til å diskutere aktuelle problemstillinger og hvordan de skal håndteres i fellesskap, har Försvarshögskolan i Sverige sammen med sin motpart i USA (U.S. National Defense University) arrangert en øvelse som ble gjennomført i Kiruna 11.–12. september.

Liknende utfordringer
På øvelsen ble betydningen av samarbeid mellom sivilforsvar og forsvar fremhevet, så i tillegg til det svenske Forsvaret deltok også regionale representanter fra Länsstyrelsene og Statsforvalterne, politi, helse, redningstjeneste, sivilsamfunn og næringsliv i Sverige, Norge og Finland. Det var også representanter fra USA.

- Denne øvelsen er en del av et større samarbeidsprosjekt som handler om å øke bevisstheten om sikkerhetstrusselen i Europa og de muligheter og utfordringer som finnes for NATOs medlemmer til å håndtere den trusselen, sier Maria Jontén, prosjektleder ved det Försvarshögskolan.

- Vi i Nord-Norge har lignende utfordringer som Nord-Sverige og Finland, og derfor er det selvfølgelig positivt at vi har et etablert samarbeid fra før. Å øve på denne måten, spesielt med USA, har gitt oss en ny mulighet til å styrke det samarbeidet, sier beredskapsdirektør Ronny Schjelderup hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Det regionale samarbeidet i nord

I 2016 undertegnet myndigheter på regionalt nivå i Nord-Sverige, Nord-Norge og Nord-Finland en intensjonsavtale om samarbeid innen kriseberedskap og sivilforsvar. Det overordnede målet med intensjonsavtalen er å styrke og utvide det regionale samarbeidet. Avtalen er undertegnet av Länsstyrelsene i Norrbotten og Västerbotten, Statsforvalteren i Nordland og Troms/Finnmark, og det regionale statlige forvaltningsorganet i Lappland og Nord-Finland.