Deltakerrekord i beredskapsøvelse

Illustrasjon forside evalueringsrapport
Evalueringsrapporten fra "Øvelse Nordland" kan lastes ned fra siden her. Foto: pixabay.com.

Tidligere i år ble den årlige krisehåndteringsøvelsen «Øvelse Nordland» gjennomført. Her fikk kommunens kriseledelse testet beredskapen. Hovedtematikken var sammensatte trusler og hendelser. Hele 42 kommuner deltok på øvelsen.

Publisert 04.07.2023

Det er første gang at samtlige 41 kommuner i Nordland er med på denne øvelsen. I tillegg deltok også Gratangen kommune fra Troms og Finnmark.

Kommunene ble i forkant av øvelsen oppfordret til å koordinere et samarbeid med hverandre innenfor de regionene de tilhørte. Eksempelvis ble det etablert et samarbeid mellom Vesterålskommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes.

Det regionale samarbeidet under øvelsen ble løst på en god måte.

Øvde på mange utfordringer

Under selve øvelsen fikk kommunene bryne seg på en rekke utfordringer: mediehåndtering, sabotasje på bropilarer, skader på fergelem, skade/sabotasje på annen transportinfrastruktur, rasjonering og sonevis utkobling av strøm, spørsmålstrykk fra lokalbefolkningen, konspirasjonsteorier, hatefulle ytringer, usikkerhet tilknyttet videre eskalering av situasjonen, samt EKOM-håndtering.

I henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt §7, er kommunene pålagt til å øve den kommunale kriseledelsen minimum annet hvert år.

Viktig å evaluere

Kommunene har også under samme forskrift §8 et ansvar for å evaluere øvelser og uønskede hendelser.

Ved at kommunene deltar på øvelsene som arrangeres i regi av Statsforvalteren, vil dette bidra med å oppfylle disse pliktene og kravene.

Evalueringer er en viktig arena for erfaringsdeling. Beredskapsseksjonen har på bakgrunn av kommunenes egne interne evalueringsrapporter ferdigstilt en helhetlig og samordnet sluttrapport (se lenke til rapporten på siden herI).

«Evalueringsrapport – Øvelse Nordland 2023» baserer seg dermed på funn av både forbedringspunkter, samt læringsmomenter, som kommunene gjorde seg under øvelsen».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.