Trenger gårder i Vesterålen til nasjonalt prosjekt

Prosjektet «Inn på tunet» skal bidra til at flere får oppleve livet på gården, men Vesterålen har i dag ingen godkjente gårder.
Prosjektet «Inn på tunet» skal bidra til at flere får oppleve livet på gården, men Vesterålen har i dag ingen godkjente gårder. Foto: Kathrine Pedersen/Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Denne uken møter Statsforvalteren i Nordland bønder, politikere og skoleledere i Vesterålen. Med oss i bagasjen har vi en etterlysning til gårder i regionen.

Publisert 13.09.2021

Tema for møtene er prosjektet «Inn på tunet», der Sortland og Hadsel er to av fire pilotkommuner i fylket.

«Inn på tunet» er velferdstjenester på gårdsbruk som kan gis til barn, unge, voksne og eldre og kan være et supplement til tjenestene som tilbys i kommunene.

Mangler godkjente gårder

Sortland og Hadsel ønsker at «Inn på tunet» skal bli et tilbud til elever i grunnskolen og søker derfor etter gårder som kan tenke seg å bli «Inn på tunet»-tilbydere.

Gårdene må være godkjente for å være med i prosjektet, men i dag er det ingen godkjente gårder i Vesterålen.

Sortland, Hadsel og Statsforvalteren i Nordland håper nå at gårder i regionen melder sin interesse.

Vil at flere skal få oppleve livet på gården

Siden kommunene deltar i en nasjonal satsing, får gårder som ønsker å bli «Inn på tunet»-gårder mulighet til å delta på godkjenningskurs, felles studieturer, seminarer, samt veiledning fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Inn på tunet Norge SA.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har tidligere uttalt at flere bør få benytte seg av tilbudet.

– «Inn på tunet» er et tilbud som vi ønsker at enda flere skal få glede av. Målet med «Inn på tunet» er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker, sa Bollestad i november 2020.

Fire ulike prosjekter

«Inn på tunet» består av fire forskjellige pilotprosjekter som til sammen har fått 10 millioner kroner for perioden 2021-2022

  • Demensomsorg
  • Grunnskole
  • Psykiatri, rus og arbeid
  • Videregående skole

– Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Nettopp det skal disse fire nye pilotprosjektene bidra til, sa Bollestad.

Prosjektet i Nordland, kalt Inn på tunet i Nordlandskommunene, gjennomføres i samarbeid med grunnskolelærerutdanningen ved Nord Universitet, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Inn på tunet Nordland SA. For 2021-2022 er prosjektet i Nordland tildelt 3 millioner kroner.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte i august Bodin 4H-gård og Bodø parsellhage for å høre om erfaringene med «Inn på tunet» i Nordland.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte i august Bodin 4H-gård og Bodø parsellhage for å høre om erfaringene med «Inn på tunet» i Nordland. Foto: Eirik Arntsen / Statsforvalteren i Nordland.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.