Statsforvalterne samlet for å lære mer om beredskap og krisehåndtering

Deltakerne møttes under Øvelse Nord på Nord universitet i Bodø. Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

Koronapandemien, krisehåndtering og ekstremvær var noe av det som sto på programmet da statsforvaltere fra hele landet møttes til Nasjonalt beredskapsforum i Bodø.

Publisert 29.04.2022 av Emil Harjo Indsetviken
– Tilbakemeldingene fra mine kollegaer som deltok har vært svært gode, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen.
 
Det er første gang statsforvalterne møtes på denne måten. På deltakerlisten sto blant andre statsforvaltere og fylkesberedskapssjefer fra hele landet.

Foredrag og diskusjoner

Nasjonalt beredskapsforum for statsforvalterne gjennomføres som en konferanse med foredrag og diskusjoner.
 
Det første forumet ble arrangert i Bodø denne uken i samarbeid med Øvelse Nord. 
 
– Det ble en dag med foredragsholdere med høy kompetanse og fengende innlegg, som innbydde til både diskusjon og refleksjon rundt tema som Ukraina, koronapandemien, klimaendringer og beredskap generelt, sier Karlsen.
 
Statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen, under årets arrangement.
Statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen, under årets arrangement. Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

Ønsker å jobbe tettere

Som bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, spiller Statsforvalteren en viktig rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Både i det daglige og under kriser og katastrofer.

De to siste årene har Statsforvalteren jobbet tett med andre beredskapsorganisasjoner i fylkene og hatt hyppige møter i fylkesberedskapsrådet. Det har vært positivt for arbeidet med beredskap.
 
Karlsen ønsker å ta med seg disse erfaringene inn i samarbeidet med de andre statsforvalterne.
 
– Målet med å opprette et årlig Nasjonalt beredskapsforum for statsforvalterne i forbindelse med Øvelse Nord i Bodø, med fokus på sikkerhet og beredskap, er å se om vi kan videreføre det gode og tette samarbeidet på beredskapssiden for statsforvalterembetene i fremtiden, gjennom tidsaktuelle og dyktige forelesere, og gode diskusjoner i kollegiet.
 
Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie, og assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, delte sine erfaringer fra pandemihåndteringen.
Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie, og assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, delte sine erfaringer fra pandemihåndteringen. Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

 

Årets program

 • Forventninger til Statsforvalteren ved kriser v/Ivar Konrad Lunde, lektor, Nord Universitet
 • Gjerdrum: Aksjon over, kommunen overtar ansvaret v/Thomas Grue, Fredrik Westmark, Øyvind Hagen Karlsen
 • Erfaringer fra pandemihåndteringen v/Espen Rostrup Nakstad, ass.dir Helsedirektoratet og Bent Høie statsforvalter i Rogaland
 • Ekstremvær og klimapåvirkninger for Norge v/Bård Fjukstad, værvarslingsdirektør
 • Forsvaret og krisehåndtering v/Ole Morten Sandquist kontreadmiral, FOH
 • Utfordringer i norsk beredskap v/Ellen Katrine Hætta, politimester, Finnmark
 • Riksrevisors point of view v/Aleksander Åsheim, ekspedisjonssjef Riksrevisjonen
 • Maktspill i nord v/Tormod Heier, professor Forsvarets Høgskole
  /Oberstløytnant
 • Alltid beredt? v/Ola Kaldager

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Lenker

Nasjonalt forum for statsforvaltere

 • Forum for statsforvaltere og fylkesberedskapssjefer fra hele landet.
 • Skal bidra til god krise- og beredskapshåndtering hos Statsforvalteren.
 • Arrangeres som en dagskonferanse.
 • Består blant annet av foredrag og workshop.
 • Arrangert første gang 26. april 2022.