Saltdal kommune inn i ROBEK

Saltdal kommune er meldt inn i ROBEK-registeret. Årsaken er svak økonomi som har gitt kommunen et merforbruk de siste årene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.02.2022

Sju av 41 kommuner i Nordland er nå innmeldt i dette registeret. Nordland er dermed fortsatt det fylket i landet med flest kommuner på lista.

ROBEK står for Register om betinget godkjenning og kontroll. For kommuner i registeret er årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler underlagt statlig kontroll.

Årsaken til at en kommune havner i registeret skyldes først og fremst økonomisk ubalanse.

Merforbruk over år

Saltdal kommune har i sitt budsjett for 2022 foreslått å dekke inn et merforbruk fra 2019 på 4,8 millioner kroner.

Kommunestyret i Saltdal vedtar dermed å bruke mer enn to år på å dekke inn merforbruket fra 2019. Dette er ikke innenfor de frister og regler som gjelder. Saltdal kommune oppføres derfor i ROBEK i henhold til kommuneloven § 28-1 c.

Saltdal kommune anfører selv i saksopplysningene til «Årsbudsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025» at kommunen i 2019 og 2020 har gått med merforbruk og ligger an til merforbruk også i 2021.

Samtidig har kommunen i budsjett og økonomiplan prioritert å legge til rette for en økonomisk bærekraftig drift. Økonomiplanen skisserer hvordan kommunen bør endre retning mot en økonomisk bærekraftig drift.

Foreslår tiltak

Kommunen ønsker å gjenvinne kontroll over økonomien ved å innføre modellen «Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)». 

Dette er en modell utviklet av Rana kommune. Målet er at økonomiske handlingsregler skal gi langsiktig styring, bærekraft og forutsigbare kommunale tjenester.

Modellen må være politisk forankret og innebærer et ønske om ikke å ødelegge for neste generasjon.

Følges opp av Statsforvalteren

Etter innmelding i ROBEK må kommunestyret vedta en lovfestet tiltaksplan som viser hvordan kommunen skal dekke inn merforbruk, bringe økonomien i balanse og jobbe mot en bærekraftig drift.

ROBEK-kommuner kalles inn til Statsforvalteren en til to ganger i året for å rapportere hvordan arbeidet med tiltaksplanene går.

Statsforvalteren følger jevnlig opp kommuner og bistår med råd og veiledning. Vi har sammen med KS startet et nettverk for ordførere og varaordførere i ROBEK-kommuner for å styrke dem som øverste ledere for kommunene.

De seks nordlandskommunene Nesna, Træna, Fauske, Lødingen, Moskenes og Hamarøy er også i ROBEK.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

  • Register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.
  • Disse kommunene og fylkeskommunene er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.
  • De skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.
  • 18 kommuner er i registeret (per 4.2.2022), og Saltdal blir nummer 19.
  • Ingen fylkeskommuner er i registeret.

Kilde: regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.