Alvorlige avvik på nedlagt kommunalt avfallsdeponi i Vågan

I et område av deponiet ligger det malt betong, armering og annet småsøppel.
I et område av deponiet ligger det malt betong, armering og annet småsøppel. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Betongrester, armeringsjern og frysere var bare noe av det Statsforvalterens inspektører fant i og ved Osan avfallsdeponi.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2021

I oktober gjennomførte Statsforvalteren i Nordland tilsyn med nedlagte Osan avfallsdeponi i Vågan. Deponiet ble avsluttet på slutten av 1990-tallet og tilsynet er en del av Statsforvalterens oppfølging av gamle, nedlagte deponier.

Alvorlige avvik

Etter at deponiet ble avslutta skulle det ikke deponeres mer avfall på stedet. I 2005 var deponiet i utgangspunktet ferdig tildekket med toppdekke som ble tilsådd.

Under Statsforvalterens tilsyn framkom det at det relativt nylig har blitt kjørt på nye masser på deler av deponiet. Dette er ikke reine masser, men masser som framstår som bygningsavfall, med betongrester, lecablokker, noe armeringsjern og diverse småsøppel.

På tidligere tilgrodde områder har busker og trær blitt fjernet. På andre deler av deponiet ligger det lagret ulike typer gravemasser, og i utkant av deponiet er det deponert asfalt. Det kan dessuten se ut som det har blitt deponert søppel og nye masser i skråninga ned mot fjorden.

Forsøpling og uforsvarlig lagring

I tilknytning til deponiet har Vågan kommune en garasje og en utendørs lagringsplass. Lagringsplassen og området rundt bærer generelt preg av forsøpling med store lager av gamle bildekk, plastdunker, nøter med mer.

På området oppbevares det også farlig avfall. Farlig avfall skal oppbevares under tak og på tett dekke sånn at man ikke risikerer utslipp til grunn eller vann. Farlig avfall skal dessuten leveres til lovlig avfallsmottak minst én gang i året. På området lå det bilbatteri, brannslukningsapparat, frysere og beholdere med restinnhold av spillolje tilfeldig plassert rundt på marka.

Lofoten Avfallsselskap er et interkommunalt selskap der Vågan kommune er en av eierne. De har innsamlingsstasjon noen hundre meter fra kommunens lager.

At kommunen, som for øvrig er forsøplingsmyndighet, ikke klarer å lagre farlig avfall på en ordentlig måte og ikke tar tak i forsøplingsproblemet rundt sin egen eiendom er kritikkverdig og et dårlig eksempel.

På Vågan kommunes lagringsområdet i tilknytning til deponiet ligger det bildekk og annet avfall.
På Vågan kommunes lagringsområdet i tilknytning til deponiet ligger det bildekk og annet avfall. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Bakgrunn for tilsyn

Tidligere var det vanlig med søppelplasser i «hver grend». Fra 1990-tallet ble dette strammet inn og kommunene ble pålagt å avslutte tidligere avfallsdeponi. Statsforvalteren satte krav til avslutningen og til oppfølgingen.

Typiske krav var tildekking, grøfting og prøvetaking av sigevann og gassdannelse. I de fleste Nordlandskommunene ble denne prosessen avsluttet på 2000-tallet.

Noen steder har oppfølginga fortsatt og i 2021 har Statsforvalteren ført tilsyn med flere av disse. Et av de nedlagte avfallsdeponiene vi har ført tilsyn med er Osan, som ligger rett sør for Svolvær.

Har fått frist

Statsforvalteren i Nordland har skrevet en inspeksjonsrapport som er sendt til Vågan kommune. De alvorlige feilene som ble funnet ved tilsynet er beskrevet i denne.

Kommunen må innen 10. desember gi tilbakemelding på hvordan og når de har tenkt å rette opp de feilene som ble funnet under tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.