Restaurering av sanddyner på Bøsanden

Bøsanden i Steigen er en av mange svært verdifulle sanddynemarker i Nordland.
Bøsanden i Steigen er en av mange svært verdifulle sanddynemarker i Nordland. Foto: Marius Saunders / Statsforvalteren i Nordland.

Gjennom prosjektet truet natur har Statsforvalteren i Nordland sammen med grunneier på Bøsanden i Steigen startet med restauering av sanddynemarka.

Publisert 18.11.2021

Vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering. I Nordland har vi flere av landet mest verdifulle sanddynemarker, hvor flere av disse er truet av gjengroing.

Bøsanden i Steigen er en av disse svært verdifulle sanddynemarkene som er truet av gjengroing, i hovedsak fra einer og bjørk.

I 2019 skrev NIBIO en skjøtselsplan for området. I høst startet en av grunneierne opp restaurering på oppdrag fra oss. 

Restaureringen foregikk ved å fjerne einer med gravemaskin. Dette er en ny metode for sanddynemarkrestaurering i Norge, men metoden er mye brukt i vårt naboland.

Eineren tas opp med rot, legges i hauger som brennes over vinteren. I årene fremover vil dette gi plass til  sanddyneplanter, slik som rundsklom, tiriltunge og nordlig strandarve.

Bøsanden i Steigen.
Bøsanden i Steigen. Foto: Marius Saunders.

Kontaktpersoner