Tilskudd til trua arter

Hubro er en trua art med egen handlingsplan. Foto: Stig Olsen Foto: Stig Olsen.

Tilskudd til tiltak for trua arter

Miljødirektoratets tilskuddsordning for trua arter har søknadsfrist 15. januar hvert år. Målgrupper for ordningen er grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.

Trua arter er definert gjennom Rødlista for arter. Gjennom denne ordningen kan du også søke tilskudd til prioriterte arter.

Rødslista for arter er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut i Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Det kom en ny norsk rødliste i 2021. 

Det kan søkes om følgende tiltak:

  • skjøtsel og vedlikehold
  • biotopforbedrende tiltak
  • konkrete tiltak for enkeltarter, for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø
  • tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak
  • gjerding
  • kartlegging og overvåking knyttet til tiltak
 
 
 
 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.