To myrer restaurert i Nordland

Restaurering av torvuttak på Skogvollmyra Foto: Statens naturoppsyn.

Myra har mange viktige funksjoner, ikke minst for naturmangfoldet. I 2022 har Statsforvalteren i Nordland og Statens naturoppsyn restaurert to myrer i Nordland.

Publisert 22.11.2022

Våtmarksområdene som er restaurert i 2022 ligger i Høljanmyra naturreservat i Øksnes kommune og Skogvoll naturreservat i Andøy kommune.

Her var myrene tørre og artsfattige fordi grøfter og torvuttak har drenert områdene i mange år.

Nå er grøftene tettet og myra fylles med vann igjen. Det er bra, både for klimaet, flomdempingen og ikke minst for naturmangfoldet og fuglelivet.

Myr har mange viktige funksjoner, den fungerer blant annet som karbonlager for CO2, og er et viktig område for mange arter man ikke finner andre steder.

Myr restaureres ved hjelp av gravemaskin som bruker stedegne torvmasser til å lage plugger i grøftene og utjevne terrengforskjellene i torvuttakene.

Slik blir nedbør og annet vann i myra værende lenger før det dreneres ut, og grunnvannstanden i myra økes. 

Vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering og vi skal restaurere flere ulike naturtyper i årene som kommer. Du kan lese mer om naturrestaurering hos Miljødirektoratet.

Restaurering av myr med gravemaskin

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.