Handlingsplan for hubro

Hubro har egen handlingsplan. Foto: Stig Olsen Foto: Stig Olsen.

Hubro (Bubo bubo) er vår største ugle, og samtidig blant dem som er mest truet i Norge. Derfor har hubro fått en egen handlingsplan og en egen prosjektside. 

Hubro er plassert i kategorien «Sterkt truet» på norsk rødliste for arter fra 2021. Hubroen fikk sin egen handlingsplan i 2009. Handlingsplanen revideres i 2022. 

For informasjon om arbeidet med oppfølging av handlingsplanen henviser vi til prosjektsiden for hubro, se lenke i høyre fane. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.