Endelig ny handlingsplan for hubro

Hubro i blomstereng Foto: Stig Olsen.

Nå er den reviderte handlingsplanen for hubro publisert. Planen gjelder for perioden 2022-2026 og foreslår en rekke tiltak for å bedre situasjonen for den trua arten. 

Publisert 05.07.2022

Hubro er en sterkt trua art og den reviderte handlingsplanen skal sørge for videre tiltak for å motvirke den negative bestandsutviklingen. Siden den første planen ble utarbeidet i 2009 er kunnskapsgrunnlaget styrket. Det nye kunnskapsgrunnlaget presenteres i handlingsplanen og er utarbeidet av BirdLife Norge.

Handlingsplanperioden strekker seg fra 2022 til 2026 og det vil fremover være fokus på å fortsette kartlegging og overvåking av arten for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og nødvendige hensyn i alle arealsaker. Videre vil det være økt fokus på samarbeid med energisektoren for å få til gode sikringstiltak på linjenettet der det utgjør en fare i hubroterritorier.

Det er Statsforvalteren i Nordland som skal ha ansvar for oppfølging av planen.

Alle foreslåtte tiltak og planen i sin helhet kan leses i lenken til høyre. På prosjektsiden for handlingsplanen finner du mer relevant informasjon om hubro og det pågående arbeidet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.