Søknad om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Alle som vil plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål søke Fylkesmannen om tillatelse til dette. Dette gjelder også produksjon av juletre og pyntegrønt. Søknadsskjema finner du her.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2012

Søknadsskjema og annen informasjon

På denne sida finner du søknadsskjema og kartfestingsmanual for innsending av søknad om utsetting av utenlandske treslag. Her er også informasjon fra Miljøverndepartementet og kongelig resolusjon med forskrift. Søknadsskjemaet kan fylles inn digitalt.

Miljøverndepartementet har også utarbeidet en veileder til forskriften som gir nærmere føringer for saksbehandlingen. Vi gjør oppmerksom på Miljøverndepartementet vil kunne foreta mindre endringer av veilederen ved behov.

25. mai 2012 vedtok Kongen i statsråd en ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksmål. Formålet med forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag kan gi uheldige virkninger for det norske naturmangfoldet.

Alle som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål, også til produksjon av juletre og pyntegrønt, må søke om tillatelse til dette etter 1. juli 2012. Bestemmelsene om utenlandske treslag som fantes i skogbrukslovens forskrift om bærekraftig skogbruk (bærekraftforskriften), opphørte fra 1. juli 2012.

Nærmere om forskriften

Forskriften setter altså ikke et forbud, men kan åpne for tillatelse etter søknad. Norske treslag krever ikke tillatelse. Søknadene skal vurderes fra sak til sak. Eventuelle uheldige virkninger på naturmangfoldet skal vektlegges i vurderingen av om det skal gis tillatelse. Hvis vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om effekten av en utsetting vil føre var-prinsippet kunne gjøre at en søknad avslås.

Forskriften inneholder en bestemmelse som gir mulighet for flerårige tillatelser i nærmere bestemte områder. Disse gis for en viss periode og under bestemte vilkår, men bare for juletrær og pyntegrønt og bare dersom det ikke er grunn til å anta at utsettingen vil medføre uheldige følger for biologisk mangfold. Flerårige tillatelser kan ikke gis for skogsformål, det vil si når formålet er tømmerproduksjon.

Forskriften er hjemlet i naturmangfoldloven. Naturmangfoldloven har et eget kapittel (IV) som regulerer innførsel og utsetting av fremmede organismer, herunder utsetting av utenlandske treslag. Bruk av utenlandske treslag i hager og parkanlegg og andre dyrkede områder vil reguleres gjennom en egen forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer, som skal på ny høring etter sommeren. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.