Hvordan kan du bidra i kampen mot de fremmede artene?

Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. Fylkesmannen har hvert år fokus på kartlegging og bekjemping av disse invaderende artene. Å få kontroll over spredningen er en stor oppgave, og du som privatperson kan hjelpe!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.05.2020

Vær føre-var

Én av hovedkildene til spredning av fremmede arter er planteimport, hvor det blant annet spres planter, insekter, sopp og mikroorganismer. Derfor har du som hageeier sjansen til å gjøre en viktig jobb i kampen mot de fremmede artene.

Ved å tenke over hva du planter ut i hagen kan du både hindre spredning av nye fremmede arter og videre spredning av allerede kjente fremmede arter. Et godt alternativ til å bruke planter fra utlandet er å bruke norske villblomster eller ville busker. Da skaper du samtidig et godt matfat for pollinatorene våre.

Du kan samle planter fra naturen eller samle frø om høsten (det er viktig å være sikker på at en ikke tar med seg en rødlistet eller fremmedartslistet art). I 2021/2022 kommer det blomsterfrø fra norske arter tilpasset Nordland. Husk å bruke torvfri jord!

Er uhellet allerede ute?

Har du allerede planter i hagen din som er på fremmedartslisten kan en hjelpe ved å begrense spredningen. Da er det viktig å sette seg inn i hvordan artene skal bekjempes. Det kan du lett gjøre ved å lese om de mest skadelige fremmede artene og bekjempingsmetoder i Fylkesmannen i Nordland sin brosjyre om hagerømlinger.

Kartlegging er nøkkelen

For å vite hvor og hvordan en skal bekjempe fremmede arter er det viktig å ha en god oversikt over spredningen. Du kan som privatperson være med å øke kunnskapsgrunnlaget for utbredelsen av de fremmede artene. Sett deg inn i hvordan de mest skadelige fremmede artene ser ut. Da kan du registrere de du kjenner i gjen i Artsobservasjoner når du er ute på tur i nabolaget eller ute i naturen.

Når du registrerer arter kan du skrive en kommentar på registreringen. Skriv da gjerne om omtrentlig størrelse og tetthet på forekomsten, og om du har gjort noen tiltak, for eksempel om du har luket opp plantene. Trenger du en innføring i hvordan en registrerer funn på Artsobservasjoner? Sjekk ut Artsdatabanken sine videoer.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner