Hjelp oss med å utrydde legepestrot på Vega

Legepestrot er enklest å finne etter blomstringa, når de store, rabarbaralignende bladene har strekt seg ut. Foto: Robert Lie Johansen.

Statsforvalteren trenger hjelp til å få oversikt over alle forekomstene av legepestrot på Vega. Målet er å utrydde den fremmede, skadelige planten fra kommunen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.08.2022

I 2020 startet Statsforvalteren bekjemping av legepestrot på Vega. Arten har stort invasjonspotensiale og er vurdert å ha svært høy økologisk risiko. Til nå har det blitt meldt inn ni lokaliteter med den fremmede arten, men den kan finnes enda flere steder. Målet er at arten skal bli fullstendig utryddet på Vega, og vi trenger hjelp til å finne alle forekomstene.

Hvorfor legepestrot?

Legepestrot er en fremmed plante som Artsdatabanken har risikovurdert til svært høy økologisk risiko. Den vokser typisk i elve- og bekkekanter, veikanter, fuktig eng, og åpen, fuktig skog. Den har store blader, og vokser tett slik at den skygger ut den stedegne vegetasjonen. Dette påvirker ikke bare mangfoldet av plantearter på stedet, men også for eksempel insekter og fuglelivet.

Total bekjempelse

Frem til 2022 har vi visst om åtte lokaliteter, som nå blir bekjempet på 2. eller 3. året. Bekjempingen vil sannsynligvis ta 3-4 år fra første omgang med behandling. Underveis vil forekomstene av legepestrot bli mindre, og den stedegne vegetasjonen vil komme mer og mer tilbake.

Vi håper at dere holder øynene åpne for denne fremmede planten, og melder ifra om dere finner en ny forekomst av arten. Slik kan 2023 bli starten på slutten for legepestrot på Vega.

Slik melder du ifra

Om du har funnet en ny forekomst av legepestrot kan du sende e-post til elnha@statsforvalteren.no. Det er viktig at du legger ved beskrivelse/kartvedlegg av hvor forekomsten er.

Du kan også legge forekomsten inn i www.artsobservasjoner.no. Dette er Artsdatabanken sin tjeneste for å registrere arter i Norge. Disse registreringene kan vi hos Statsforvalteren finne igjen på «Artskart», som er karttjenesten til Artsdatabanken.

De 9 kjente lokalitetene ligger nord på Vega.
De 9 kjente lokalitetene ligger nord på Vega. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Slik foregår bekjempelsen

Bekjempelsen av legepestrot gjøres ved bruk av Roundup, da dette er den metoden som er effektiv nok til å fjerne større forekomster av arten. Sprøytingen utføres av personer med autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. Doseringen er svakeste oppløsning ifølge brukerdatabladet for sprøytemiddelet, og sprøytingen blir utført på en måte som begrenser mengden sprøytemiddel som blir brukt. Det henges også opp skilt fra Mattilsynet ved områdene som blir sprøytet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner