Bekjempelse av fremmede arter i Lofoten

I 2021 starter Statsforvalteren bekjempingen av kjempespringfrø og legepestrot, i Lofoten. Begge artene har stort invasjonspotensiale og er vurdert å ha svært høy økologisk risiko. Målet er at artene skal bli fullstendig utryddet i Lofoten. Det er Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge som skal utføre bekjempingen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2021

I fjor fikk vi kartlagt de mest skadelige fremmede plantene i Fastlands-Lofoten. Kartleggingen ble gjort på kommunal grunn i urbane områder og langs veinettet. Det ble funnet svært få forekomster av legepestrot (2 forekomster) og kjempespringfrø (5 forekomster). Legepestrot ble funnet i Flakstad kommune, og kjempespringfrø ble funnet i Moskenes, Vestvågøy og Vågan kommuner.

 

Slik skal bekjempingen foregå

Kjempespringfrø er en ettårig plante. Derfor går det fint å bekjempe arten ved nedkutting og luking. Dette skal gjøres to ganger i sesongen, slik at de plantene som kommer opp etter første runde, også blir tatt. Det vil fortsette å komme opp nye planter fra frø som ligger i jorden (frøbanken) i årene fremover. Vi håper at vi får bekjempet alle individene i løpet av 3 år.

Bekjempelsen av legepestrot gjøres ved bruk av Roundup, da dette er den metoden som er effektiv nok til å fjerne større forekomster. Doseringen vil være svakeste oppløsning ifølge brukerdatabladet for sprøytemiddelet, og sprøytingen vil bli utført på en måte som begrenser mengden sprøytemiddel som blir brukt. Vi håper årets sprøyting gjør at bestandene blir små og enkle å behandle til neste år. Sprøytingen utføres i august. Det vil henges opp skilt fra Mattilsynet ved områdene som blir sprøytet.

 

Hva kan du gjøre?

Har du kjempespringfrø eller legepestrot på din eiendom? Eller har du observert planten i nærområdet? Hjelp oss med å nå målet om fullstendig utryddelse av artene i Lofoten!

 

Bekjempelsen av kjempespringfrø kan enkelt gjøres ved å luke eller bruke ryddesag. Bekjempelsen bør gjøres før plantene blir frøbærende, helst tidlig i blomstringsfasen.

Legepestrot kan fjernes fra hagen ved luking om forekomsten er liten. Lukingen må gjentas ofte og nøye, slik at det ikke står igjen blader som tilfører energi til røttene. Legepestrot spres ikke med frø, men ved at jord som inneholder deler av plantens røtter eller jordstengler blir flyttet på. Derfor vil det være viktig å være forsiktig når en flytter masser fra et område der det står legepestrot.

Pass på at planter med blomster eller røtter ikke legges igjen i naturen eller kastes i kompost. Disse kan samles i søppelsekker og leveres til forbrenning som restavfall.

 

Kartlegging av de fremmede artene er et viktig tiltak. I Artsobservasjoner kan du registrere funn av alle fremmede arter som du observerer ute i naturen. Disse registreringene vil hjelpe oss i prosjektet fremover, slik at vi kan få en oversikt over mengden av de fremmede artene i Lofoten, og hvor forekomstene ligger.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.