Registrering for fiske med laksenot i 2021

Fra båt i Salten
Fra båt i Salten Foto: Hanne Hanssen / Statsforvalteren i Nordland.

Det er i år innført kraftige innstramminger i reglene for bruk av kilenot for fiske etter laks i sjøen. Kun tre fjordområder i Nordland blir åpnet for notfiske i år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.04.2021

Fisketider i 2021

Det er Miljødirektoratet som regulerer både sjøfisket og elvefisket etter laks, og i år blir det store endringer. I det meste av fylket blir det ikke åpnet for notfiske etter laks i ordinær fiskesesong. Det blir heller ikke åpnet for noe fiske med faststående redskaper utenfor ordinært sesong, det som tidligere ble kalt utvidet sesong.

Miljødirektoratet reduserer laksefisket i sjøen for å beskytte sårbare bestander av villaks mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd i framtiden. Mer informasjon om bakgrunn for innstrammingene i fisket finner dere på hjemmesiden til Miljødirektoratet, se "Her er de nye reglene for laksefiske".

I følgende områder i Nordland blir det tillatt å fiske med kilenot i år:

Beiarfjorden og områdene innenfor Sandhornøya:

  • Den ytre avgreningen i Morsdalsfjorden er Moskeneset og den ytre avgrensningen i Nordfjorden/Beiarkjeften er linja mellom Skårnesodden og Rotodden, og linja mellom Ersvikhammaren og Leirvika. Fisketiden er satt til 15. jul.- 4. aug. (man. kl. 18 - tors. kl. 18).

Vestfjorden/Ofotfjorden:

  1. Ofotfjorden innenfor en linje fra Ramnesodden til Korshamn
  2. Tysfjorden innenfor fergeleie Skarberget – Bognes

Fisketid for begge disse områdene er 15. jul.- 04. aug. (man. kl. 18 - ons. kl. 18).

Hvordan registrere seg?

Du må registrere deg for å kunne fiske med laksenot i sjøen, og dette må gjøres hvert år innen 1. juni.

Registrering av sjølaksefiske skal gjøres via Lakseregisteret - Sjølaksefiske (logg inn via ID-porten).      

Nye fiskere må opprette brukerkonto i Sjølaksefiskeregisteret før registreringen gjennomføres. Når brukerkonto er opprettet, må du vente til du får tildelt et SSB-nummer før selve registreringen kan fullføres. Du må ha tillatelse fra grunneier når du ikke fisker fra egen eiendom.

For alle nye fiskere, fiskere som trenger merker/registreringsnummer eller fiskere som ønsker å få tilsendt fysisk fangstdagbok, er siste frist for å registrere seg den 1. juni 2021.

Ingen får godkjent registrering uten at fiskeplassen er kartfestet med merkenummer. Om du ikke har merkenummer/registreringsnummer på fiskeplassplass må du kontakte Statsforvalteren i Nordland for å få det. Tildelt merkenummer/registreringsnummer brukes som navn på plass og merke på bruk.           

Fiskeravgift

Alle som skal fiske etter laks og sjøørret i sjøen med faststående redskap i ordinær fiskesesong er pliktig til å betale en statlig fiskeravgift. Avgiften er satt til kr. 433,- for fiskere med sesongstart etter 1. juli.

Vi ser gjerne at du betaler fiskeravgift samme sted som brukes til registrering av fiske, d.v.s. via Lakseregisteret - Sjølaksefiske. Denne løsningen gjør at Statsforvalteren ser at du har betalt i databasen.

Andre alternativ er bruke Miljødirektoratets side for betaling, eller nettbank eller ved vanlig giroblankett til Miljødirektoratet, kontonummer: 7694 05 02620, KID: 00971036028. Ved bruk av en av disse løsningene må kvitteringen, med navn og redskapsnummer for betalt avgift, sendes til Statsforvalteren innen registreringsfristen 1. juni 2021.

Husk

Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er gjort.

Alle som registrere seg vil få en sms som kvittering når registrering er godkjent.

Fangsdagbok kan ikke lengre ansees som kvittering da Statsforvalteren oppfordrer til bruk av elektronisk fangstdagbok, som er tilgjenglig i Lakseregisteret - Sjølaksefiske. Om du ønsker å få tilsendt fysisk fangstdagbok, må du huke av på dette i registreringsprosessen. Om dette ikke gjøres må elektronisk fangstdagbok benyttes.

Statsforvalterens registrering av fiskere med tildeling av registreringsnummer må ikke oppfattes som en fisketillatelse i forhold til fiskerett. Vi tar ikke stilling til privatrettslige forhold tilknyttet hvem som har retten til fiske på de enkelte eiendommer.   

Har du spørsmål knyttet til registrering av fisker eller fiskeplass? Ta i så fall kontakt med Gunn Karstensen på telefon 75 53 16 70.

Områder med åpning for sjølaksefiske i 2021

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.