Miljødirektoratet åpner for fiske i fire nye vassdrag i Nordland

Person står og fisker med stang i elv.
Foto: Svein Einar Stuen / Statsforvalteren i Nordland.

Miljødirektoratet åpner nå for fiske i enkelte vassdrag som ikke var åpne i 2023, men begrenser fisket i enkelte elver. Statsforvalteren lanserer samtidig et nytt kart som gir deg oversikt over hvilke vassdrag som er åpnet for fiske.

Publisert 31.05.2024

Vassdragene som nå er åpnet for fiske har tidligere ikke hatt tilfredsstillende rutiner for fangstrapportering av laks, sjøørret og sjørøye.

I vassdrag hvor kunnskapsgrunnlaget har endret seg er det foreslått endringer i fiskebestemmelsene.

Fangstrapportering må være på plass

For å kunne åpne for fiske etter anadrom laksefisk i elv må den lovpålagte plikten til fangstrapportering være overholdt.

I 2021 gjorde Miljødirektoratet det klart at det kunne være aktuelt å åpne for fiske i stengte vassdrag som tidligere ikke har hatt rutiner for fangstrapportering, men hvor rutinene til fangstrapportering er kommet på plass.

Nye vurderinger

I Nordland har Statsforvalteren mottatt søknader om åpning av fiske, eller endringer av bestemmelser om fiske i ni vassdrag.

Disse søknadene har vi videresendt til Miljødirektoratet med våre anbefalinger.

Miljødirektoratet har på grunnlag av dette funnet det riktig å åpne for fiske i fire nye vassdrag i Nordland, samtidig som det stenges for fiske i to. Det er i tillegg gjort endringer i fiskebestemmelsene i ett vassdrag.

Nytt fiskekart

Statsforvalteren i Nordland lanserer samtidig et nytt fiskekart. Der kan du se hvilke regler som gjelder for de ulike vassdragene, når de ulike vassdragene åpner for fiske og hvilke vassdrag som er stengt.

Trykk her for å gå til kartet

 

Vassdrag som åpnes for fiske i 2024:

186.3Z - Kobbedalselva

153.11Z - Dagsvikelva

153.1Z - Nylandselva

177.7Z - Heggedalselva

Vassdrag som stenges eller får justeringer i fiskebestemmelsene:

159.72Z - Segeråga

178.62Z - Roksøyvassdraget

152.Z - Fustavassdraget

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.