Tilskudd til naturforvaltningstiltak og andre miljøtiltak

Smålaks
Smålaks Foto: Tore Vatne / Statsforvalteren i Nordland.

Fristen for å søke om tilskudd til naturforvaltningstiltak, blant annet til fiske- og viltformål, er 15. januar 2014.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.01.2014

Det kan blant annet søkes om tilskudd til

  • viltformål
  • forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltninga
  • lokale fiskeformål
  • tiltak for utvalgte naturtyper og prioriterte arter

I tillegg omfatter ordningen midler til tiltak mot forurensning, samt midler til friluftsformål, kulturminnetiltak og en del andre miljøtiltak. Alle ordningene er nærmere omtalt i rundskrivet fra Klima- og Miljødepartementet.

Elektronisk søknadsskjema

Søknad fremmes gjennom det nettbaserte søknadssystemet til Miljødirektoratet Bruk av elektronisk søknadssenter forutsetter at du registrerer deg som bruker. Passord blir tilsendt på e-post. Registrerte brukere kan følge med på hvor mange som har sendt inn søknad elektronisk innenfor ditt fylke.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.