Oppdrettslaksen sprer seg - fiskeområdet på Helgeland utvides

Laks i Saltdalselva
Laks i Saltdalselva Foto: Skandinavisk naturovervåking / Statsforvalteren.

Området der det kan fiskes etter rømt oppdrettslaks på Helgeland er nå utvidet til å omfatte sjø- og kystområdene fra og med Velfjorden i sør til og med Leirfjorden i nord. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.10.2016

Hensikten bak vedtaket om en slik tillatelse er å begrense skadene av rømt fisk på ville bestander av laksefisk i området. Tillatelse til dette blir gitt fordi store deler av villfiskbestandene  nå  oppholder seg i vassdrag, og risiko for fangst av villfisk i sjøen er dermed liten.

Den rømte fisken er laks med ei snittvekt på 5,7 kg som har rømt fra et oppdrettsanlegg ved Skonseng, ytterst i Halsfjorden i Vefsn. Det er grunn til å anta at det var 9000 laks som rømte. En måned etter rømmingen er det fisket ca 2000 av disse.

Nova Sea har opprettet et mottak for gjenfangst av rømt oppdrettslaks, og betaler 300 kr pr. fisk som kan dokumenteres ved innlevering av fisk eller fettfinne fra fisken.

Vilkår for fiske er oppgitt i tillatelsen som kan lastes fra denne siden. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.