Gipsdeponi i Holandsvika - feltrapport

DMR Miljø og Geoteknikk AS har kartlagt 3 gipsdeponier i Holandsvika og presenterer foreøpige vurderinger i forhold til luktproblematikken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.01.2017

På vegne av Fylkesmannen i Nordland har DMR fått i oppdrag å utarbeide en tiltaksplan for gipsdeponiene i Holandsvika. Tiltaksplanen skal gi anbefalinger om hva som bør gjøres videre for å få ryddet opp og/eller sikret gipsdeponiet, slik at avgass- og luktproblematikken blir redusert/minimert til et akseptabelt nivå. Det skal også angis et estimat på kostnader for dette arbeidet.

Undersøkelsene ved deponi 1 og 2 er omfattet av det opprinnelige oppdraget mens undersøkelsene ved deponi 3 er finansiert av Vefsn kommune, men undersøkes og rapporteres sammen med deponi 1 og 2.

Denne rapporten utgjør en statusrapport etter feltarbeidet, hvor resultatene presenteres og kommenteres overordnet. Det foreligger ingen konklusjoner i denne rapporten. Endelige vurderinger og tiltaksplan utarbeides og rapporteres på et senere tidspunkt i prosjektet.