Påminnelse om årsrapportering for landbaserte akvakulturanlegg

Landbaserte akvakulturanlegg har krav om årsrapportering til Statsforvalteren. Dere skal rapportere på det skjemaet som dere finner i denne saken. 

Publisert 07.12.2023

Vi har frem til nå ikke gitt nærmere føringer på hvordan årsrapporteringer skal foregå. For å sikre at vi får den samme informasjonen fra alle landanleggene, ønsker vi at dere fra nå av benytter det samme skjemaet. Fristen er 1. mars hvert år.

Hva skal rapporteres?

Dere skal rapportere miljødata, og eventuelle avvik, for det foregående året til Statsforvalteren.

Miljødata omfatter produksjonsmengder, fôrforbruk, slammengder, resultat av analyser av innholdet av fosfor, nitrogen og karbon i slammet og andre resultat fra utslippskontrollen, samt oppnådd rensegrad der det er aktuelt.

Dere skal regne ut årlige utslipp av nitrogen (tot-N), fosfor (tot-P) og organisk karbon (TOC) basert på fôrforbruk, biologisk produksjon av fisk og produksjon av slam.

Eldre tillatelser uten krav om årsrapportering

Alle landanlegg skal sende inn årsrapport fra og med 2023 med frist for første rapportering 1.3.2024.

De selskapene som som ikke har spesifikt vilkår om rapportering i tillatelsen til anleggene sine (gjelder stort sett tillatelser av eldre dato), vil få et brev om dette. 

Excel-skjema for rapportering

Dere finner et excel-skjema som skal benyttes til årsrapportering og brev som sendes ut til alle landannlegg i Nordland vedlagt denne artikkelen.

Utfylt skjema sendes til Statsforvalterens postmottak på e-post sfnopost@statsforvalteren.no, merket med navn på landanlegget, år og saksnummer (2023/32669).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.