Forslag til kartlegging av sårbar natur for akvakulturanlegg i sjø

Naturmangfoldet skal vurderes ved søknad om å drive akvakultur i sjø, men kunnskap om forekomste av sårbare arter er mangelfull. 

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår derfor en metodikk for kartlegging.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2022

Vi mangler kunnskap om forekomst av sårbare arter og naturtyper langs store deler av norskekysten. Det er derfor behov for å kartlegge slike forekomster i det området der man søker om å tillatelse til å drive akvakultur.

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har samarbeidet om forslag til kartleggingsmetodikk, som er sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Les mer om forslaget her: Vil ha bedre kartlegging av sårbar natur.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.