Regelverkssamling skole

Dato:
7. november 2024 09:00 - 16:00
Sted:
Thon hotel Svolvær, Svolvær
Arrangør:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeiere, skoleleder, tillitsvalgte, utvalgte lærere og PPT/RKK

Vi inviterer til regelverkssamling med fokus på sammenhengene i lovverket og læreplanforståelse.

Publisert 05.07.2024

Formålet med samlingene er å sette fokus på verdiene i ny opplæringslov og LK20, og hvordan vi best kan løfte disse inn i klasserommene på ungdomstrinnet i første omgang. 

Overordnede tema blir

  • ny opplæringslov og sammenhengen ny opplæringslov og LK20
  • Vurdering og vurderingspraksis
  • Videre prosess i 2025

Endelig program for samlingen blir klart i begynnelsen av september. 

Samlingene arrangeres i samarbeid med Matematikk- og Skrivesenteret ved NTNU, og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Nord universitet.

Målgruppen for samlingene er

  • skoleeier (1 fra hver kommune)
  • Skoleleder (1 fra hver skole)
  • Tillitsvalgte (1 fra hver skole)
  • Lærer (1 fra hver skole - ungdomstrinn)
  • PP-tjenesten oppfordres også til å delta.

Kommuner: Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Sortland, Vestvågøy, Vågan og Øksnes. Røst og Værøy velger selv deltakelse her eller i Bodø uke 47.

Deltakelse på samlingene er gratis. Deltakere fra Andøy og Bø kan få dekt hotellopphold fra dagen før. Dette bestilles i påmeldingsskjemaet. Andre deltakere kan selv bestille opphold på egen regning. 

Bindende påmelding innen 15. oktober. Ved avmelding etter dette må deltagere påregne å faktureres for dagpakker og ev. hotellopphold. 

Hvis du tilhører kommune(r) nevnt i teksten over, tilbyr vi overnatting fra dagen før. Ønsker du overnatting og ikke er nevnt, må dette ordnes og betales på egen regning.

Jeg ønsker hotellrom

Jeg er inneforstått med at påmeldingen er bindende, og at jeg kan bli fakturert for dagpakker og ev. hotellopphold ved avmelding etter fristen

Dato:
7. november 2024 09:00 - 16:00
Sted:
Thon hotel Svolvær, Svolvær
Arrangør:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeiere, skoleleder, tillitsvalgte, utvalgte lærere og PPT/RKK