Digital regelverkssamling for ansatte i FOV

Dato:
14. august 2024 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i FOV

Arbeidsgruppa for kompetanseutvikling i voksenopplæringen, inviterer til digital regelverkssamling for ansatte i forberedende opplæring for voksne (FOV)

Publisert 26.06.2024

På samlingen vil tema være ny opplæringslov og forskrift.

Vi ser spesielt på

  • vurdering
  • realkompetansevurdering/kartlegging
  • andre viktige endringer

Vi kommer ikke innom norsk og samfunnskunnskap.

Det legges opp til diskusjonesoppgaver og vi oppfordrer derfor den enkelte enhet til å sitte samlet i egnet rom. 

 

Dato:
14. august 2024 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i FOV