Nettverksmøte Treindustri - Ombrukskartlegging og ombrukslager

Dato:
21. juni 2024 11:00 - 12:00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling
Målgruppe:
Kommunene i Nordland: medarbeidere på områdene plan, bygg, eiendom, anskaffelser, næring, landbruk, miljø
Ombruk er ikke noe nytt. Lafting er en teknikk som egner seg godt til gjenbruk av materialer.

Velkommen til digitalt nettmøte om ombrukskartlegging og ombrukslager med Rana kommune, COWI og Mo Industripark.

Publisert 07.06.2024

Ombruk og resirkulering av bygg er et dagsaktuelt tema, både som følge av påbudet som trådte i kraft 1. juli 2023 og som følge av Norges mål om 55 prosent utslippsreduksjon av klimagasser innen 2030.

Rana kommune har fått gjennomført ei ombrukskartlegging av Rana SFO med hjelp av COWI. Samtidig funderer Mo Industripark, SINTEF, Asplan Viak og Kunnskapsparken Helgeland på hvordan materialer fra et revet bygg kan finne veien til nye bygg.

Vi får høre deres tanker om prosessen med å kartlegge Rana SFO, erfaringene de har gjort seg og ambisjonene deres.

Program

Jon Einar Tuven som er avdelingssjef for bygg og anlegg i Rana kommune, forteller om sine erfaringer med ombrukskartlegging sett fra kommunens ståsted.

Ingvild Sugustad Andersen som er miljørådgiver i COWI, forteller om arbeidet med å kartlegge Rana SFO og resultatene fra kartlegginga.

Fredrik Lundestad som er forretningsutvikler i Mo Industripark, forteller om sitt arbeid og sine visjoner med et ombrukslager.

Avslutningsvis gis ordet til deltakerne for diskusjon, innspill og spørsmål.

Kort om målgruppa

Møtet er en del av en serie nettbaserte samlinger for kommunalt ansatte. Målet er å danne et interkommunalt nettverk med søkelys på økt bruk av fornybare materialer i bygg og skogressursene i kommunene.

Praktisk informasjon

Foredraget vil bli gjennomført digitalt på Teams. Du melder deg på ved å bruke skjemaet under. Påmeldingsfrist er 20.6.2024 kl. 15:00

De som er påmeldt, vil få tilsendt ei lenke til Teams-møtet på e-post 21.6.2024.

Dato:
21. juni 2024 11:00 - 12:00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling
Målgruppe:
Kommunene i Nordland: medarbeidere på områdene plan, bygg, eiendom, anskaffelser, næring, landbruk, miljø