Webinar om husleieloven

Dato:
11. juni 2024 10:00 - 11:15
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innenfor bolig-, helse- og sosialfaglige fagfelt
Påmeldingsfrist:
10. juni 2024 15:00

Statsforvalteren i Nordland inviterer til webinar om husleieloven. Med oss har vi Husleietvistutvalget og Namsfogden i Nordland. 

Publisert 15.05.2024

I webinaret vil vi ta for oss de viktigste reglene i husleieloven, og peke på forhold som kommunene særlig må være oppmerksomme på i et boligleieforhold. Vi åpner opp for spørsmål til innlederne. 

Program

10.00-10.10
Husleietvistutvalget - hvem er vi?
v/Marie Isaksen Toppe, saksleder og seniorrådgiver i Husleietvistutvlaget

10.10-10.45      
Husleieloven - typiske tvistetemaer og praktiske tips ved inngåelse, underveis og ved avslutning av et boligleieforhold
v/Karoline Grinde Birkeland, saksleder og juridisk seniorrådgiver i Husleietvistutvalget

10.45-11.15
Fravikelsessaker 
- Hvordan jobber Namsfogden med fravikelsessaker?
- Hva kan en gjøre for å forebygge dem?

v/Trine Lilleløkken, seniorrådgiver Namsfogden i Nordland

Det kan komme endringer i programmet.

Dato:
11. juni 2024 10:00 - 11:15
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innenfor bolig-, helse- og sosialfaglige fagfelt
Påmeldingsfrist:
10. juni 2024 15:00