Leve og bo - hele livet

Dato:
5. januar 2024 09.00 - 15.10
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innenfor plan-, bolig-, helse- og sosialfaglige fagfelt
Påmeldingsfrist:
1. januar 2024 00.00

Statsforvalteren i Nordland inviterer til fagsamlingen «Leve og bo - hele livet», fredag 5. januar i Bodø.

Publisert 28.11.2023

Vi blir stadig eldre. I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. For mange kommuner i Nordland er dette situasjonen allerede i dag. Samtidig holder mange eldre seg friske og er i god form.

Eldrebølge er en utvikling som kommer til å prege samfunnet vårt i lang tid, og noe vi må ta høyde for framover.

I sommer la regjeringen fram Stortingsmelding 24 – «Fellesskap og meistring – Bu trygt heime». Det overordnete målet med reformen er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme.

Dette er også utgangspunktet for samlingen «Leve og bo – hele livet».

Programmet er satt sammen av arkitekt Stein Hamre og Statsforvalteren i Nordland.

Tema er blant annet er aldersvennlige boliger og lokalsamfunn, og bruk av omsorgsteknologi.

Målgruppen for fagdagen er ansatte og beslutningstakere i kommunene i Nordland, og andre med interesse for fagfeltet.

Du finner påmeldingsskjema nederst på siden.

Fagdagen er gratis og lunsj er inkludert

Reisekostnader

Reise- og overnatting dekkes ikke av arrangør.

Påmeldingsfrist onsdag 20. desember 2023

Program

08.45-09.15   
Registrering

09.15-09.30      
Velkommen og bakgrunn for fagsamlingen
v/Statsforvalteren i Nordland

09.30-09.45
Aldersvennlig samfunn inn i ny reform- "Bu trygt heime"
v/Anne Berit Rafoss, Senteret for et aldersvennlig Norge

09.45-10.20      
Aldersvennlige boliger i distriktene
v/Seniorrådgiver Birger Jensen, Husbanken

10.20-10.40      
Pause

10.40-11.30     
Erfaringer fra nye bo- og institusjonsplasser for personer med demens
v/seniorforsker Karin Høyland, SINTEF

                         
11.30-12.20      
Lunsj

12.20-12.50      
«Gartneritunet Omsorgsboliger», Mosjøen – konvertering av boliger i rekke til et «omsorgssenter»
v/avdelingsleder Hans Leo Dagsvik, Vefsn kommune
             
12.50-13.35     
«Welhavens gate», Oslo – demensboliger driftet på en annen måte 
v/enhetsleder Svein-Rune Bjørkmo, Oslo kommune
                           
13.35-13.50     
Pause

13.50-14.50      
Tegnestuen Vandkunsten, København - Hvordan planlegge og bygge gode boliger/boligformer for alle – leve hele livet?

14.50-15.00      
Refleksjoner rundt dagens tema v/arkitekt Stein Hamre

15.00
Takk for i dag, og vel hjem!


Det kan komme endringer i programmet.

 

 

Dato:
5. januar 2024 09.00 - 15.10
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innenfor plan-, bolig-, helse- og sosialfaglige fagfelt
Påmeldingsfrist:
1. januar 2024 00.00