Landbruk og vannforskriften

Dato:
20. september 2023 13:00 - 16:00
Sted:
Internett
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
Målgruppe:
Kommuner

Webinar med fokus på arbeidet med å gjennomføre tiltaksprogrammet i regional plan for vannforvaltning.

Publisert 28.06.2023
Dato:
20. september 2023 13:00 - 16:00
Sted:
Internett
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
Målgruppe:
Kommuner