Nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram

Dato:
1. juni 2023 10:00 - 15:30
Sted:
Scandic Sortland
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Veiledere for kvalifiseringsprogram i Nav

Statsforvalteren i Nordland inviterer til nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram. Tema for samlingen vil være den nye Kompetansekassen, og hvordan denne kan brukes i Nav-kontorene framover.

Publisert 27.03.2023

Samlingen er for nettverk for ansatte i Nordre Nordland og arrangeres på Sortland.

Foreløpig program:

  • 09.30: Registrering og mingling
  • 10.00: Presentasjon av kompetansekassen
  • 11.30: Lunsj
  • 12.15: Gruppearbeid med case
  • 14.00: Problemstillinger og erfaringer
  • 15.15: Avslutning

Elisabeth Munch-Ellingsen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, og Ilrjana Neziri og Christine Sjøholm som har jobbet i KVP-prosjektet vil være med oss denne dagen og presentere Kompetansekassen.

Påmelding og overnatting

Nettverkssamlingen er gratis, mens transport må dekkes av det enkelte Nav-kontor. Dersom noen har reisevei på over tre timer en vei, kan overnatting mellom 31.mai og 1.juni dekkes av Statsforvalteren i Nordland.

Påmelding senest 14.mai til Lena Stifjell på e-post: lena.stifjell@statsforvalteren.no

Andre samlinger

Det arrangeres en samling i Mosjøen for ansatte på Helgeland og en samling i Bodø for ansatte i Salten

Dato:
1. juni 2023 10:00 - 15:30
Sted:
Scandic Sortland
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Veiledere for kvalifiseringsprogram i Nav

Kontaktpersoner