Webinar beitebruksplan

Dato:
30. mai 2023 12:00 - 14:00
Sted:
Digitalt, teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland, Landbruks- og reindriftsavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning og gårdbrukere. Men åpent for alle
Påmeldingsfrist:
30. mai 2023 12:00
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om beitebruksplan.

Publisert 27.04.2023

Hva er en beitebruksplan?

Beitebruksplan er en plan som gir en oversikt over beitearealene i en kommune. Planen dokumenterer omfang og verdi av dagens beitebruk, viser historisk bruk og beskriver mulighetene for framtidig beitebruk. Det anbefales at alle kommuner som har beitedyr i utmark utarbeidet beitebruksplaner i samarbeid med beitenæringa. Beitebruksplanene må implementeres i det kommunale planverket. 

Bli med på webinar og få informasjon om:

  • Hva er en beitebruksplan
  • Beitebruksplanens verdi i kommunal arealplanlegging 
  • Prosessen med å lage en ny beitebruksplan 

Se program for mer informasjon om foredragsholdere, med forbehold om endringer.

Webinaret gjennomføres på teams, og lenke sendes ut dagen før.

Påmeldingfrist 23. mai klokken 12.00

Dato:
30. mai 2023 12:00 - 14:00
Sted:
Digitalt, teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland, Landbruks- og reindriftsavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning og gårdbrukere. Men åpent for alle
Påmeldingsfrist:
30. mai 2023 12:00