Boligsosial fagdag i Mo i Rana

Dato:
30. mai 2023 10.00 - 15.10
Sted:
Scandic Meyergården, Mo i Rana
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innenfor plan-, bolig-, helse- og sosialfaglige fagfelt

Statsforvalteren i Nordland inviterer til boligsosial fagdag 30. mai i Mo i Rana.

Publisert 11.04.2023

Du finner påmeldingsskjema nederst på siden.

1. juli 2023 iverksettes ny boligsosial lov. Loven gir alle som ikke klarer seg selv rett til bistand på boligmarkedet, det gjelder både med hensyn til bolig og tilpassede tjenester.

Kommunene er ansvarlige for å ha oversikt over boliger til vanskeligstilte, og til å ta boligsosiale hensyn i plan.

Mågruppen for fagdagen er kommunalt ansatte innenfor plan-, bolig-, helse- og sosialfaglige fagfelt. For eksempel:

  • Kommunedirektører
  • Kommunalsjefer
  • Etat/virksomhetsledere
  • Andre innenfor fagfeltet (rådgivere, saksbehandlere)

Påmeldingsfristen er 23. mai.

Program

10.00-10.15
Velkommen v/Statsforvalteren i Nordland

10.15-10.45
Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet v/Ingrid Johanne Dahlberg, fagdirektør i kommunal- og distriktsdepartementet

1050-1120
Forvaltningsrettslige krav i ny boligsosial lov v/Ole-Kristian Bruksås, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland

1120- 1130
kaffepause

1130- 1225
Boligsosiale hensyn i plan v/ Linn Edvardsen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland

Gruppeoppgave

12.30–13.20
Lunsj

13.20 – 13.55
Bosetting av flyktninger v/Vefsn kommune

1400-1455
Plan og status boligstrategi og arbeid v/Rana kommune

Gruppeaktivitet/ diskusjon

15.00-15.15
Avslutning og vel hjem

Det kan komme endringer i programmet.

Reisekostnader

Reise- og overnatting dekkes ikke av arrangør.

Fagdager i Bodø og Sortland

Statsforvalteren arrangerer tilsvarende fagdager i Bodø 27. april og Sortland 9. mai.

 

Påmeldingsskjema for boligsosial fagdag i Mo i Rana

Jeg ønsker lunsj
Dato:
30. mai 2023 10.00 - 15.10
Sted:
Scandic Meyergården, Mo i Rana
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innenfor plan-, bolig-, helse- og sosialfaglige fagfelt