Urbant landbruk som tilleggsnæring på gård

Dato:
27. april 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune
Målgruppe:
Gårdbrukere i Nord-Norge
Markedshage i Bodø
Foto: Camilla Helgesen.

Statsforvalteren i Nordland sammen med Bodø kommune inviterer til webinar om urbant landbruk som tilleggsnæring den 27. april. 

Publisert 23.03.2023

Bodø kommune sammen med Statsforvalteren i Nordland inviterer til webinar om Urbant landbruk i forbindelse med prosjektet «Dyrka lokalt». Webinaret er rettet mot Nordnorske gårdbrukere. På programmet har vi med oss to inspirerende gårdbrukere som deler sin erfaring med tilleggsnæring på gård. Du vil også få tips til finansieringsmuligheter, samt informasjon om en studietur som skal arrangeres i høst for gårdbrukere og kommuner i Nordland.

Påmeldingsfrist 25. april!

 

Her kommer lenker til presentasjonene:

Nasjonal strategi for urbant landbruk - Ingrid Helen Roaldsen 

Lofoten gårdsysteri og skolehage - Marielle De Roos 

Innovasjon Norge - Johanne Viksaas 

Nordland fylkeskommune - Håkon Renolen 

Markedshagen på Selnes og Selnes Grønt - Inske De Buhr 

Studietur urbant og bynært landbruk - Camilla Helgesen 

 

Dato:
27. april 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune
Målgruppe:
Gårdbrukere i Nord-Norge

Kontaktpersoner

Dokumenter

Prosjektleder Urbant landbruk