Erfaringskonsulentsamling 2022

Dato:
18. oktober 2022 12.00 - 19. oktober 2022 15.00
Sted:
Radisson Blue Hotel, Bodø
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark i samarbeid med NAPHA, RIO, Marborg, KoRus og Nordlandssykehuset
Målgruppe:
Erfaringskonsulenter og ledere fra kommunale tjenester i Nordland, Troms og Finnmark, samt spesialisthelsetjenesten

18. – 19. oktober 2022 gjennomføres den sjette samlingen for erfaringskonsulenter og deres ledere i Nordland, Troms og Finnmark.

Publisert 14.07.2022

Sett av dagene til den sjette samlingen i rekken for erfaringskonsulenter og deres ledere.

Dag 1 er bare for erfaringskonsulentene. På dag 2 er også leder/arbeidsgiver velkommen til å delta.

Det er erfaringskonsulenter og ledere fra kommunale tjenester i Nordland, Troms og Finnmark, samt spesialisthelsetjenesten som er målgruppen.

Dagpakker og middag om kvelden dekkes av Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark for erfaringskonsulenter.

Reise og opphold dekkes av kommunen. Ansatte i spesialisthelsetjenesten må søke om å få dekket sin deltakelse av arbeidsgiver.

Kommuner som har mottatt tilskudd til erfaringskonsulent(er) bes om å prioritere samlingen.

Link til programmet finner du på siden her!

Påmeldingsfrist var 6. september 2022

For avbestillinger/endringer: Ta direkte kontakt med Radisson Blu hotell på 75 51 90 00.

Dato:
18. oktober 2022 12.00 - 19. oktober 2022 15.00
Sted:
Radisson Blue Hotel, Bodø
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark i samarbeid med NAPHA, RIO, Marborg, KoRus og Nordlandssykehuset
Målgruppe:
Erfaringskonsulenter og ledere fra kommunale tjenester i Nordland, Troms og Finnmark, samt spesialisthelsetjenesten