Nettseminar – Forvaltningsrett og klagesaksbehandling etter opplæringslova og privatskolelova

Dato:
27. september 2022 12.00 - 14.00
Sted:
Digitalt - teams
Arrangør:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
alle som fatter enkeltvedtak i kommunale grunnskoler og private skoler med statstilskudd. Rektorer, kommunalsjefer, saksbehandlere i kommunen og lignende.

Statsforvalteren arrangerer nettseminar om forvaltningsrett og klagesaksbehandling i skolene. 

Publisert 31.08.2022

Nettseminaret er relevant for alle som fatter enkeltvedtak i kommunale grunnskoler og private skoler med statstilskudd. Dette kan være rektorer, kommunalsjefer, saksbehandlere i kommunen og lignende.

Jurister fra Oppvekst- og velferdsavdelinga vil blant annet gå gjennom

  • I hvilke sakstyper skolen/kommunen skal fatte enkeltvedtak etter opplæringslova og privatskolelova
  • Hvem er klageinstans?
  • Oversendelse av klagesak til Statsforvalteren. Hva trenger vi?
  • Sentrale bestemmelser i forvaltningsloven
  • Hensynet til barnets beste

Det vil ikke bli fokus på barnehageloven i denne omgang. 

Påmeldingsfrist 20. september kl. 1500

Dato:
27. september 2022 12.00 - 14.00
Sted:
Digitalt - teams
Arrangør:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
alle som fatter enkeltvedtak i kommunale grunnskoler og private skoler med statstilskudd. Rektorer, kommunalsjefer, saksbehandlere i kommunen og lignende.