Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren

Dato:
5. april 2022 - 8. juni 2022
Sted:
Hotell Ramsalt, Bodø
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren
Påmeldingsfrist:
25. mars 2022 15.30

Statsforvalteren i Nordland har inngått avtale med jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne for å arrangere kurs i saksbehandling for helse- og omsorgssektoren.

Kurset egner seg for personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren.

Publisert 28.02.2022

Kursene er nå full. Påmelding stoppet

 

Kurset har to samlinger av to dager (6timer hver dag):

5.-6. april 2022

7.-8. juni 2022

Kursholder vil være jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne i regi av Visma veilederen. Knut Fredrik har vært Generalsekretær i Nordk pasientforening, Pasient- og brukerombud i Akershus, og har i tillegg lang erfaring fra Fylkesmannen i Østfold og har 12 års praksis som advokat.

Temaer som vil bli undervist i:

Generell forvaltningsrett

Saksbehandlingsregler - herunder kompetanseregler, vilkår, forsvarlighet, dokumentasjonskrav

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester - nødvendighetskriteriet, de ulike tjenestene, lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester, klageregler

Case realtert til ulike typer tjenester

Samtykkereglene

Vergemål

Taushetsplikt

Brukermedvirkning

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A

Hol kap 9 (tvang psyk. utv.hemmede)

BPA

Omsorgsstønad

 

Det er kun 40 plasser og det er bindende påmelding til begge samlingene. Det er ikke mulig å melde seg på bare en av samlingene. Dersom det er stor pågang vil Statsforvalteren gjøre en vurdering av hvilke kommuner som skal prioriteres i første omgang.

Deltakerne (kommunen) må selv dekke reise, opphold og dagpakker som inkluderer lunsj, kaffe/te, frukt/kake. Hotellet vil sende regning til kursdeltakeren på dagpakkene.

Pris 1. samling er 1390,- pr. deltaker for begge dagene

Pris 2. samling er 1490,- pr. deltaker for begge dagene

 

 

 

Påmelding saksbehandlingskurs

Dato:
5. april 2022 - 8. juni 2022
Sted:
Hotell Ramsalt, Bodø
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren
Påmeldingsfrist:
25. mars 2022 15.30

Kontaktpersoner