Kurs i fornybar energi i landbruket

Dato:
20. april 2022 11.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Gårdbrukere i Nordland
Foto: Erik Løvmo, Suntrack Nordic

Vurderer du å investere i et anlegg for fornybar energi på gården din? Lurer du på hvilken teknologi som kan være riktig på din gård? Meld deg på digitalt kurs om fornybar energi i landbruket!

Publisert 14.03.2022

Kursets innhold 

Kurset arrangeres av Statsforvalteren i Nordland, innledere er Norges Vel. 

Innovasjon Norge deltar første kursdag. 

Vi går gjennom følgende temaer i løpet av kurset: 

  • Kartlegging av energibehov på gården 
  • Kartlegging av energiressurser på gården 
  • Gjennomgang av muligheter for energieffektivisering
  • Gjennomgang av de ulike fornybarteknologiene (vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi) 
  • Gjennomgang av de viktigste rammevilkårene 
  • Muligheter for investeringsstøtte 

NB! Kurset går over to dager, og er for gårdbrukere i Nordland.

  • Kursdag 1: Onsdag 20. april kl. 11.00 - 13.30
  • Kursdag 2: onsdag 27. april kl. 11.00 - 13.30 

Påmeldingsfrist 12. april, klokken 12.00. 

Sted: Digitalt via Teams, lenke sendes ut i forkant av kursdag. 

Gårdens ressurser

Gårdbrukere rår samlet sett over mange mulige tiltak som kan gjøre jordbruket mer klimavennlig.  Én slik løsning er i større grad å benytte gårdens ressurser til å produsere fornybar energi. Lokal energiproduksjon er en mulighet som kan være interessant for gårdbrukere ettersom teknologiene har blitt bedre og kostnadene har blitt reduserte.

Økt produksjon av fornybarenergi i landbruket kan bidra til matproduksjon med mindre klimagassutslipp, og i de gode prosjektene er det et positivt bidrag til bondens bunnlinje.  

Dato:
20. april 2022 11.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Gårdbrukere i Nordland