Nettseminar om strandrydding og marin forsøpling

Dato:
24. januar 2022 11.30 - 14.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Nordland og Nordland Fylkeskommune
Målgruppe:
Aktørar i fylket innan strandrydding og marin forsøpling
Påmeldingsfrist:
23. januar 2022 23.59
Strandsøppel på padletur.
Strandsøppel på padletur.

Vi inviterer strandryddarar, avfallsselskap, miljøetatar, friluftsråd og representantar frå oppdrett, fiskeri og teknologiutvikling i Nordland til eit nettseminar om strandrydding og marin forsøpling.

Publisert 23.11.2021

Ved å invitere aktørar innan strandrydding og marin forsøpling i Nordland til ei felles samling, ønsker vi:

  • å lage ein møteplass for utveksling av erfaringar og idear
  • å bidra til å utvide nettverket for arbeidet med forsøpling og opprydding i Nordland
  • å høyre frå ulike aktørar i Nordland innan feltet
  • å legge til rette for gode diskusjonar

Meld deg på nettseminaret ved på registrere deg i dette skjemaet:

https://teams.microsoft.com/registration/jqVvilNR-kuai1c9mFpBhg,7nTy-1yiZEyY3Peg9ZCd7Q,IQy7sSaV50Kosb1FrQKKfw,0F-wDTdEPEap8r1aOESSfw,yMuSJYehR0KGFZ1hhn-Gkg,rU7r8s_92UGX30mHHjIplw?mode=read&tenantId=8a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186

 

Du får ei lenke på e-post når du har fylt ut og sendt inn skjemaet. Nokon får dette på privat e-postkonto grunn av automatisk kobling til google-konto. 

 

Program:

1. del: Kven har ansvar?  
11:30 Velkomen og innleiing Statsforvaltaren i Nordland og Nordland
11:35 Aktørar, ansvar og verkemiddel Statsforvaltaren i Nordland
11:45 Nytt Senter mot marin forsøpling  Senter mot marin forsøpling
     
2. del: Korleis ryddar vi i dag, og korleis skal vi rydde i framtida?  
11:55 Frivillighetens år 2022 Hold Norge Rent
12:05 Frivillig strandrydding Reno-Vest IKS
12:15 Rydd Norge - Nordland SALT
     
12:25 Pause  
     
12:30 Korleis rydde alt? In the same boat
12:40 Frå havplast til produkt: Innovasjon og samarbeid  Marine Recycling Cluster
12:50 Diskusjon  Nordland fylkeskommune
13:00 Pause  
     
3. del: Korleis kan vi stoppe forsøplinga?  
13:10 Plastforureining frå land til vassdrag og kystvatn Nordland fylkeskommune
13:20 Strandrydding og fugleliv/strandrydding i verneområder Statsforvaltaren i Nordland
13:30 Kva gjer oppdrettsnæringa? Sjømat Norge
13:40 Kva gjer fiskerinæringa? Fiskarlaget i Nordland
13:50 Diskusjon Nordland fylkeskommune
14:00 Slutt  

 

Dato:
24. januar 2022 11.30 - 14.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Nordland og Nordland Fylkeskommune
Målgruppe:
Aktørar i fylket innan strandrydding og marin forsøpling
Påmeldingsfrist:
23. januar 2022 23.59