Regional samling - kompetanseordningene for barnehage og skole

Dato:
14. oktober 2021 08.00 - 15.30
Sted:
Bodø - Scandic Havet
Arrangør:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndighet og barnehage- og skoleeiere

Statsforvalteren arrangerer regionale samlinger for barnehagemyndighet og eiere i barnehage og skole med tema statlig tilskuddsordning for kompetanseutvikling (Regional- og desentralisert ordning, samt Kompetanseløftet).

Publisert 25.06.2021

Samtlige eiere i hver kompetanseregion inviteres, både private og offentlige.

Denne samlingen er for eiere og barnehagemyndighet i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold

Frist for påmelding til denne samlingen er 12. oktober kl. 0900

Påmelding regionale samlinger høst 2021

Velg samlingen som arrangeres i din region. Det er i utgangspunktet ikke anledningtil å velge samlinger i en annen region.

Dato:
14. oktober 2021 08.00 - 15.30
Sted:
Bodø - Scandic Havet
Arrangør:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndighet og barnehage- og skoleeiere