Nettseminar og workshop om hverdagsøkonomi

Dato:
19. oktober 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Digitalt – Nettseminar i Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Nav-ansatte

19. oktober blir det nettseminar for alle Nav-ansatte i Nordland. Tema er rådgivning om hverdagsøkonomi. 

Publisert 30.09.2021

Programmet starter med en innledning ved Vanja Os fra Statsforvalteren i Nordland.

Deretter blir det nettseminar og workshop ved Arman Vestad. Han har jobbet 15 år i Nav som gjeldsrådgiver og prosjektleder i personlig økonomi.

Vestad har hatt ansvaret for opplæring av veiledere for en rekke Nav-kontor og igangsetting av iPluss-kurs flere steder i Norge.

Nå er han foredragsholder og selvstendig næringsdrivende. Nettseminaret setter søkelys på hvordan det er å leve med knappe ressurser.

Du vil få innblikk i ett døgn hos en gjeldsutsatt person, og du vil også få konkrete råd og tips på hva du som veileder i Nav kan gjøre i møtet med bruker, for å gi enda bedre hjelp.

Nettseminaret blir strømmet via Microsoft Teams. Deltakere får tilsendt Teams-lenken på e-post. Det er også mulig å bli med via nettleser.

Meld deg på her innen 15. oktober 2021.

Dato:
19. oktober 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Digitalt – Nettseminar i Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Nav-ansatte

Kontaktpersoner