Nettverksmøte småskalaprodusenter grønt Salten

Dato:
16. september 2021 15.00 - 19.00
Sted:
Kåsmo farm v/ Misvær
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune
Målgruppe:
Grønnsaksprodusenter 1 - 35 dekar
Grønnsaker på kjøkkenbenk

Produksjonen av grønnsaker i Nordland er halvert de siste 10 årene. Samtidig dukker det stadig opp flere småskalaprodusenter av grønnsaker. Noen ønsker å dyrke til eget bruk, og andre for å selge til et lokalt marked. 

Publisert 25.08.2021

Vi inviterer til nettverksmøte for småskalaprodusenter av potet og grønnsaker i Misvær 16. september klokken 15.00 - 19.00. 

Møtet er åpent for alle som dyrker potet og/eller grønnsaker, eller ønsker å starte opp på arealer opp til 35 dekar. 

Nettverk 

Uansett hvilken driftsform man ønsker, er nettverk og kompetanseoverføring viktig. I Nordland er det store avstander, og relativt få produsenter i dag. Vi ønsker derfor å invitere til nettverksmøte for potet og grønnsaksprodusenter med 1 - 35 dekar produksjonsareal i Salten.

Program 

Presentasjon av prosjektaktiviteter - Statsforvalteren i Nordland v/ Signe Pedersen, og Bodø kommune v/ Camilla Helgesen

Kåsmo farm - omvisning, informasjon om dagens produksjon på gården, og planer for fremtiden v/ Chris Winfield-Gryt

Markedshage steg for steg v/ Polarhagen

Nettverksbygging og erfaringsutveksling

Markedshage

En av produksjonsmetodene som har fått fotfeste her i landet de siste årene er Markedshage. Markedshage er en intensiv og arealeffektiv dyrkningsmetode hvor det dyrkes på mindre enn 10 dekar. Det dyrkes en stor variasjon av grønnsaker, gjerne mer enn 20 ulike grønsakskulturer. Les gjerne mer om markedshager her.  

Prosjektaktiviteter 

Arrangementet er et samarbeid mellom Statsforvalteren og Bodø kommunes prosjekt Dyrka lokalt. Les mer om prosjektene under lenker. 

 

Påmeldingsskjema

Dato:
16. september 2021 15.00 - 19.00
Sted:
Kåsmo farm v/ Misvær
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune
Målgruppe:
Grønnsaksprodusenter 1 - 35 dekar