Tilsyn med avløpsanlegg

Dato:
22. september 2021 12.00 - 13.00
Sted:
Digitalt – Nettseminar i Teams
Arrangør:
Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland

Gjennomgang av planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn

Publisert 25.03.2021

Mer informasjon kommer.

Dato:
22. september 2021 12.00 - 13.00
Sted:
Digitalt – Nettseminar i Teams
Arrangør:
Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland

Kontaktpersoner