Barnevernledernettverket i Bodø 2021

Dato:
7. september 2021 10.00 - 8. september 2021 15.00
Sted:
Thon Hotel Nordlys
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Barnevernledere
Påmeldingsfrist:
16. august 2021 23.59

Statsforvalteren ønsker barnevernlederne i Nordland velkommen til nettverkssamling på Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, tirsdag 7. og onsdag 8. september 2021. 

Publisert 30.06.2021

Statsforvalteren ønsker barnevernlederne i Nordland velkommen til ledersamling på Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, Bodø, tirsdag 7. og onsdag 8. september 2021.

Vi starter tirsdagen med kaffe fra kl. 10.00, mens programmet starter kl. 10.40. Samlingen avsluttes onsdag ca kl 15.00. Vi oppfordrer dere til å planlegge slik at dere kan delta på hele samlingen.

Barnevernleder inviteres fra hver tjeneste. Nesteleder/stedfortreder inviteres også fra følgende barneverntjenester: Vesterålen barnevern, Ytre Helgeland barnevern, Sør-Helgeland barnevern, Lofoten barnevern, barneverntjenesten i Narvik, barneverntjenesten i Bodø mfl., Rana og Vefsn.

Program

Programmet er langt på vei klart, se foreløpig program. Hovedtemaet er plasseringer i familie og nære nettverk. Noen tjenester i Nordland har kommet langt og har en høy andel slike plasseringer, men det er store variasjoner.

Barne- og familiedepartementet vil også ha et innlegg om ny barnevernlov.

Påmelding

Gå til link for påmelding. Påmeldingsfrist er onsdag 16. august 2021.

Husk å melde dere på før dere tar ferie.

Overnatting

Statsforvalteren dekker hotell for tilreisende deltakere fra 7.- 8. september. Denne overnattingen bestilles ved påmelding. Deltakere som må starte hjemmefra før kl. 06.00 kan etter avtale med oss få dekket overnatting fra 6. september. NB! De som ønsker dette, må kontakte oss pr e-post så snart som mulig.

Reiseutgifter

Statsforvalteren dekker billettutgifter for fly, tog og evt. båt. Denne gangen bestiller og betaler dere egne billetter på vanlig måte.  Så sender kommunen et refusjonskrav til vårt fakturamottak, org. nr. 974 764 687. Merk refusjonskravet med fakturareferanse 2180RGU. Betalt faktura vedlegges.

Statsforvalteren dekker ikke kjøre- eller kostgodtgjøring.

Ved frafall/avbestilling: Vi ber om at dere gir beskjed så snart som mulig, dersom dere må avlyse deltagelsen på konferansen, middagen og/eller overnattingen.

Spørsmål i forbindelse med barnevernledernettverket kan rettes til:

Gunhild Westergaard, tlf. 755 47 849, e-post: fmnogwe@statsforvalteren.no

Vilde Åmo, tlf. 75 54 79 86, e-post: vilam@statsforvalteren.no

 

Velkommen!

Barnevernledernettverk høst 2021

Jeg har behov for overnatting 7.-8. september
Jeg deltar på middag 7. september

Påmeldingen er bindende. Dersom påmeldte ikke møter vil kommunene bli belastet for utgifitene.

Dato:
7. september 2021 10.00 - 8. september 2021 15.00
Sted:
Thon Hotel Nordlys
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Barnevernledere
Påmeldingsfrist:
16. august 2021 23.59